LMDCVNTT

Anh Em LMDCVNTT Trong Nước Tiếp Tục Rai Truyền Đơn

May, 09 2011 - Hoan Hô Anh Em LMDCVNTT trong nước tiếp tục rãi Truyền Đơn .


Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


Quay lại

Nhận xét & Góp ý
peternguyen
May, 09 2011 - wow! hay wa! dap tan che do xieng xih cua bon an cut Cog san . neu lat do faj lat do bang cach nao nhi? mjnh cug k bjt cho mjnh y kjen dj? co j gui wa e mail cho peternguyen nha
DRAGONLIFE707
May, 10 2011 - XAY DZUNG TO CHUC TU*` THANH` PHO CHO TOI LANG` XA~ DE^~ CUNG~ CO' THE^ LUC HUNG` MANH. CHO*` THO CO* CHINH' MUOI` TOAN LUC LUONG THANH PHO VA NONG THONG DUNG LEN RA MAT CHONG LA CHE^ DO^ CONGSAN DEM LAI TUDO CHO DZANTOC VN
Hồn Nhiên
May, 11 2011 - Tuyệt vời!
LUCKY BOY
May, 14 2011 - chung toi trong dip di choi da thay truyen don duoc dan khu du lich Binh Quoi.Hoan ho tin than dau tranh LMDCVTTT
CuocDoiLuuVong
May, 19 2011 - Wow that la tuyet voi hoan ho tinh than dau tranh LMDCVNTT . Mong rang quy anh chi em tham gia dau tranh chong Cong San nhat la cac ban tre .
Họ tên *
Email *
Nội Dung *
Repeat -> *


Lượng Người Truy Cập:
Cheap hosting UK
Web Counter