LMDCVNTT

Chân thành cảm ơn.

Nov, 12 2011 - Liên Minh Dân Chủ Việt Nam vừa nhận được tấm chi phiếu 30 dollars từ Bà Nguyễn Thị Tâm ở 9581 Madison Ave, Apt3 Westminster, Califoernia tặng cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Đây là lần thứ ba Bà Tâm đã ủng hộ hiện kim cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.


 

Chân thành cảm ơn.

 

     Liên Minh Dân Chủ Việt Nam vừa nhận được tấm chi phiếu 30 dollars từ Nguyễn Thị Tâm ở 9581 Madison Ave, Apt3 Westminster, Califoernia tặng cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.

     Đây lần thứ ba Tâm đã ủng hộ hiện kim cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.

     Thay mặt các Chiến đấu tranh dân chủ tại uốc nội, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy xin chân thành cảm ơn tấm long cao qúy của Tâm , kính chúc cùng qúy bửu quyến được luôn an bình hạnh phúc.

                                               Hoa Thịnh Đốn, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

                                                       Cựu Dân Biểu VNCH Hiền Tài

                                                    Chủ Tịch Ban Lãnh Đạo Trung Ương

                                                 Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy

                                                     Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam

                                           Vùng Washington DC, Virginia Maryland


Quay lại

Nhận xét & Góp ý
Họ tên *
Email *
Nội Dung *
Repeat -> *

Các bài kế


Lượng Người Truy Cập:
Cheap hosting UK
Web Counter